Schema

Datum Cup Ansvarig
2022: 4 November 301 Cup Niclas
2022: 2 December Canada cup Anders
2023: 27 Januari Half Cup Hans
2023: 24 Februari Mix Cup Toni
2023: 31 Mars Suprice Cup Salan
2023: 28 April 501 Cup Erik

Anmälan

Vill du anmälan dig till nästa tävling så hör av dig till Niclas på Tel: 073-071 03 46, eller via mejl niclas.remgard@telia.com.