Schema

Datum Cup Ansvarig
2023: 29 September 301 Cup Niclas
2023: 3 November Canada cup Anders
2023: 1 December Half Cup Toni
2024: 26 Januari Mix Cup Erik
2024: 23 Februari Mjölnarens Cup Salan
2024: 29 Mars 501 Cup Classe

Anmälan

Vill du anmälan dig till nästa tävling så hör av dig till Niclas på Tel: 073-071 03 46, eller via mejl niclas.remgard@telia.com.